Mikä on Raideryhmä?

Raideryhmä on vapaamuotoinen yhteisö, jolla ei ole erityisiä jäseniä ja jäsenluetteloa tai johtokuntaa puheenjohtajineen, kuten yhdistyksissä. Ryhmä koostuu yksityishenkilöistä, jotka pitävät vapaasti yhteyttä keskenään ilman sääntöjä. Toiset ovat aktiivisia, toiset passiivisia.

Raideryhmäläisiä yhdistää halu edistää raideliikennettä. Ryhmäläiset tukevat esimerkiksi EU:n rautatiepoliittisia linjauksia, joiden olennaisena osana on rautatieliikenteen vapauttaminen monopoleista ja Euroopan kattava yhtenäinen rautatieverkko. Tämä on eri asia kuin rautateiden yksityistäminen, joka ei ole EU:n rautatiepolitiikan osa eikä tavoite. (Englannissa pääministeri John Majorin kaudella tapahtuneesta ja sittemmin peruutetusta rautateiden yksityistämisestä asiaa tässä linkissä.)

Keitä Raideryhmään kuuluu?

Aktiivisimpia raideryhmäläisiä ovat (aakkosjärjestyksessä):

Mikko Alameri, raideliikennehistorioitsija, Helsinki
Antero Alku, konsulttiyrittäjä, Helsinki
Keith Dawson, luotonvalvoja, Espoo
Mikko Itälahti, maantieteen opiskelija, Helsinki
Elmeri Kollanus, paikkatiedon ja alueidenkäytön asiantuntija, Kuusankoski
Kalevi Kämäräinen, asianajaja, Nurmes
Mikko Laaksonen, kaupunkisuunnittelun tutkija, Turku
Jarkko Voutilainen, paperikonemies, valokuvaaja, Hämeenlinna

Ryhmän käymässä keskustelussa on mukana myös muita henkilöitä. Ryhmän koko ei ole kiinteä, eikä ryhmän jäsenyyttä ole täsmällisesti määritelty.

Sivun alkuun.

Tämä sivu on tehty 11.9.2006 / AA. Päivitys 24.10.2008