TIEDOTE 18.9.2006. Vapaa julkaistavaksi heti

KANNANOTTO: Rautateiden henkilöliikennepolitiikkaa on kehitettävä

                                                                                                                    

Kilpailuvirasto vastasi yöjunia koskevaan toimenpidepyyntöömme 1.9.2006. Kirjeessään, joka koskee henkilöjunaliikennettä yleensä, virasto ”katsoo” muun muassa, että valtion omistajaohjauksessa olevan liikenteenharjoittajan päätökset oman liikennöintiverkostonsa muuttamisesta ovat viime kädessä liikennepoliittinen asia, johon ei käytännössä juurikaan voida puuttua kilpailunrajoituslain nojalla. Jos vastausta on uskominen, VR Osakeyhtiö voinee oman harkintansa mukaan rajoittaa Suomessa harjoitettavan henkilöjunaliikenteen vaikkapa Helsingin ja Tikkurilan välille ainoan puuttumiskeinon tähän ollessa liikennepolitiikka. Asiaan pitää siis puuttua poliittisen ohjauksen keinoin.

 

Kilpailuviraston mukaan maassamme on riittävän laajat valmiudet tavaraliikenteen ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteen avaamiseen kilpailulle. Lisäksi virasto on esittänyt kaukohenkilöliikenteen sekä erityisesti kaukoliikenteen ostojunien kilpailun mahdollistamista. Yhdymme viraston näkemyksiin ja esitämme, että:

 

Rataverkon ylläpitovastuu siirtyi jo yli vuosikymmen sitten yhteiskunnalle, eli siis meille kansalaisille. Yhteiskunnan puolesta rataverkkoa ylläpitää Ratahallintokeskus (RHK). Siksi emme voi hyväksyä sitä, että VR Oy käyttäytyy kiskoilla yhä omistajan elkein ja muun muassa pitää omalla taloudellisella riskillään kulkevien junien matkustajamääriä liikesalaisuuksina. Julkisen vallan on luotava pelisäännöt tämän kansallisomaisuuden mahdollisimman tehokkaaksi ja läpinäkyväksi hyödyntämiseksi. Liikennepolitiikka kuuluukin yhteisiä asioitamme hoitaville elimille eikä VR Oy:lle.  

 

Erityisesti Kemijärven yöjunayhteydestä käyty taistelu on tuonut esiin nykyisten menettelytapojen jälkeenjääneisyyden ja liikenneministeriön despoottiset otteet. Myös pelkkä epäily siitä, että kunnialliset kansalaiset joutuvat virkavallan kiinnostuksen kohteeksi heidän osoittaessaan mieltä viimeisen junan lähtiessä on käsittämätön. Oman paikkakunnan yhteyksien puolustaminen ei voi olla kumouksellista toimintaa Suomen tasavallassa. Liikenneministeriön ja VR Oy:n harjoittamasta yhteispelistä onkin jo aika siirtyä järjestykseen, joka kohtelee matkustajia ja asianomaisia kuntia muuten kuin hallintoalamaisina. Mikäli liikenneministeriö ei kykene tätä muutosta aikaansaamaan, eduskunnan on oltava asiassa aloitteellinen.

 

RAIDERYHMÄ

 

LIITE: Kilpailuviraston päätös 1.9.2006.

Raideryhmän toimenpidepyyntö Kilpailuvirastolle.