KANNANOTTO 3.1.2006:

Onko VR Oy:n kalustohankinnoista muodostunut aluepolitiikkaa,
kun uusi makuuvaunukalusto lopettaa yöjunaliikenteen Kemijärvelle?

Internetiin on vastikään ilmestynyt allekirjoitettavaksi adressi, jossa vaaditaan makuuvaunuliikenteen jatkamista Kemijärvelle nykyisillä sinisillä makuuvaunuilla. VR Oy on ilmoittanut liikenteen Kemijärvelle päättyvän, koska uusissa makuuvaunuissa on sähköistettyä rataa edellyttävä lämmitysjärjestelmä. Sähköistys päättyy Rovaniemelle. Syksyllä internetissä oli myös adressi Itä-Suomen yöjunien puolesta. Silloin junia oltiin lakkauttamassa siksi, että ne korvataan öiseen aikaan kulkevilla mutta vain päiväpaikoilla varustetuilla Pendolino-junilla.

VR Oy on investoinut viime aikoina useita satoja miljoonia euroja kaluston uusimiseen. Uudet junat eivät kuitenkaan näytä parantavan junaliikennettä, vaan erityisesti rataverkon kaukaisimmissa kohteissa uusi kalusto heikentää palvelua. Kasvukeskusten välisiä pysähtymispaikkojakin harvennetaan, poikittaisyhteydet heikkenevät ja Kemijärven tapaan liikenne ratojen päätepisteisiin vähenee tai lakkaa kokonaan. Tavallinen selitys on, ettei uusi kalusto sovellu nykyisen rataverkon liikenteeseen. Lisäksi junalippujen hinnat nousevat uudella kalustolla perusteltujen lisämaksujen vuoksi.

Raideryhmän mielestä suositun yöjunayhteyden katkaiseminen kesken matkan ei ole perusteltua siksi, että on hankittu huonosti koko rataverkollemme soveltuvaa vaunukalustoa. Uudella kalustolla VR Oy epäilemättä kohentaa imagoaan modernina rautatieoperaattorina, mutta hankintoja ei voi suunnitella yksinomaan ulkoisten näkökohtien perusteella. Junien käyttäjille ensisijaista on matka ja perille pääseminen. Yöjunan pysäyttäminen Rovaniemelle merkitsee Kemijärvelle matkaaville samaa kuin Helsinkiin menevät junat päättäisivätkin matkansa Riihimäelle, josta voi aamun hämärässä jatkaa bussilla Helsinkiin.

VR Oy:n kalustohankinnat näyttävätkin kääntyvän junaliikenteen kehittämisestä yleiseksi aluepolitiikaksi. Monopoliasemassa oleva valtionyhtiö päättää käytännössä, missä elinkelpoista matkailua voi harjoittaa ja mitkä Suomen osat saavat nauttia sujuvista ja miellyttävistä yhteyksistä suurimpiin kaupunkeihin. Aluepolitiikka ei kuulu rautatieoperaattorille, jonka pitää palvella myös niitä matkustajia, jotka mieluiten käyttävät yöjunaa esimerkiksi Kemijärvelle.

Raideryhmä yhtyy Kemijärven junayhteyksiä puolustavaan adressiin ja edellyttää Liikenneministeriötä käyttämään omistajavaltaansa VR Oy:n ylimpänä päätöksentekijänä. Sininen makuuvaunukalusto ei ole tarkoitukseensa kelvotonta. Normaalilla ylläpitohuollolla sen käyttöä voidaan jatkaa mm. Kemijärvelle niin kauan, kuin meillä tarvitaan sähköistämättömillekin radoille sopivaa vaunukalustoa. Omalla lämmityslaitoksella toimivia vaunuja voidaan myös modernisoida, mikäli vaunuston laatutaso ei kelpaa niitä tähänkin asti ahkerasti käyttäneille matkustajille. Modernisoinnin yhteydessä suihkuja on mahdollista rakentaa vanhoihinkin vaunuihin ja kehittää niitä muutenkin uusiin tarpeisiin sopiviksi. Modernisointi saattaa jopa työllistää varmemmin kotimaista teollisuutta kuin uushankinnat, jotka suuntautuvat helpommin ulkomaisille tehtaille.

Raideryhmän mielestä pohjoiset radat pitää nähdä arvokkaana Lapin ja sen matkailun kehittämisen potentiaalina eikä syrjäraiteina, joita ei oteta huomioon edes kalustohankinnoissa. Esimerkiksi Venäjältä tulee Lappiin turisteja junalla Alakurttiin, josta Suomen puolella puuttuvan raideyhteyden vuoksi jatketaan matkaa busseilla. Kevyelläkin ylläpidolla rautatie tarjoaa mukavamman, nopeamman ja turvallisemman yhteyden kuin bussi. Eurooppalainen teollisuus valmistaa kevyitä, edullisia ja nopeita dieselmoottorijunia, jotka soveltuvat liikenteeseen yhtä erinomaisesti kuin 1950-luvulta 1980-luvulle Lapissa menestyksellisesti liikennöineet ruotsalaisperäiset ”lättähattu”-kiskobussit. Myös VR:n arvottomana romuna pitämä sininen vaunukalusto soveltuu hyvin Lapin ratojen nopeuksiin.

Raideryhmä ymmärtää, että VR Oy haluaa ainoana junaliikenteen operaattorina keskittyä vain tietynlaisiin henkilöjuniin. Eduskunnan tuleekin siksi vapauttaa VR Oy henkilöliikenteen monopoliasemasta, jotta muut yrittäjät voivat hoitaa VR:n suunnitelmiin sopimatonta liikennettä. Tämä on myös sopusoinnussa Euroopan Unionin rautatiepolitiikan kanssa. Sitä ennen Liikenneministeriön velvollisuutena on omistajavaltansa puitteissa huolehtia siitä, että VR Oy ylläpitää henkilöliikenteen kaikilla nykyisillä reiteillä sekä säilyttää kaikille radoille soveltuvan ja verorahoilla hankitun kaluston.

RAIDERYHMÄ

LINKIT         http://addressi.kemppa.info/ - Adressi Kemijärven yöjunaliikenteen puolesta