TIEDOTE 22.6.2005

Paikallisjunaliikenteen ostot tulee kilpailuttaa EU:n periaatteiden mukaisesti

Julkisen liikenteen rahoitusta pohtineen valtiosihteerityöryhmän mietinnössä (6.6.2005) sekä liikenneministeriön ehdotuksessa rautatiepolitiikan kehittämiseksi (13.6.2005) ehdotetaan, että VR Oy:n nk. ostoliikenteen kustannuksia siirretään myös kunnille. Liikenteen kilpailuttamista ei kuitenkaan esitetä, mutta osa tuesta osa muutettaisiin lipputueksi. YTV on tiedotteessaan (17.6.2005) ilmoittanut, että se aikoo tehdä VR Oy:n kanssa 12 vuoden mittaisen sopimuksen pääkaupunkiseudun junaliikenteen ostamisesta noin 45 miljoonalla eurolla vuodessa.

Ehdotukset merkitsevät sitä, että kunnat rahoittavat valtiota. VR Oy on valtion omistama yritys, joka maksaa osinkonsa omistajalleen. Nykyisinkin YTV-kuntien maksama tuki on samaa suuruusluokkaa kuin VR Oy:n voitto. On kohtuutonta, että vastuuta raideliikenteen rahoituksesta siirretään kunnille ilman vastaavaa päätäntävallan siirtämistä niille.

Valtion kehittämisehdotukset ovat EU-kokemuksen valossa vääriä. Ruotsissa ja Saksassa kilpailutetun paikallisjunaliikenteen kustannukset ovat laskeneet selvästi samalla kun palvelu- ja laatutaso ovat nousseet. Tässä mallissa päätösvalta on alueellisilla joukkoliikenneviranomaisilla. Houkuttelevilla yhteyksillä junat kulkevat tiheästi aamusta iltaan, myös viikonloppuisin. Asemat on myös sijoitettu joka taajamaan keskeisesti. Juna- sekä raitiotieliikennettä on myös yhdistetty sopivalla kalustolla. Järjestely on yhteiskunnalle selvästi edullisempaa matkustajaa kohden kuin linja-autoliikenne. Mainituissa maissa valtion rautatieyritykset ovat kuitenkin menestyneet kilpailutuksissa varsin hyvin - mutta kustannustaso on merkittävästi laskenut.

EU:n komissio antanee ehdotuksensa julkisen liikenteen palveluiden ostoasetukseksi lähiaikoina. Säädös edellyttänee yhteiskunnan tukeman rautatiepaikallisliikenteen kilpailuttamista. Siksi on ennenaikaista tehdä sopimuksia VR Oy:n kanssa ennen EU-säädösten julkaisemista, koska ratkaisut voivat osoittautua yhteisölainsäännön vastaisiksi. Siksi paikallisjunaliikenne tulisi meilläkin heti kilpailuttaa alueellisten joukkoliikenneviranomaisten toimin niin, että parhaan laatutason parhain ehdoin tarjoava yritys voittaisi kilpailun.

Mikäli paikallisliikenteen ostot kilpailutettaisiin ja siirrettäisiin alueiden vastuulle, Suomeen voitaisiin palauttaa pääosan rataverkkoa kattava paikallisliikenne kohtuullisin kustannuksin. Koko maan kattavan paikallisraideliikenteen toteuttamiseen riittäisi todennäköisesti VR Oy:n nykyisin nauttima 57,2 miljoonan euron (2003) tuki.

Suomessa voisi olla itsekannattavia, tunnin välein tai tiheämmin liikennöityjä paikallisjunalinjoja, jotka pysähtyvät Uudenkaupungin, Äänekosken ja Tornion kaltaisten radan varteen rakentuneiden taajamien keskuksissa. Tämän edellytyksenä on vain se, että vastuu paikallisjunaliikenteestä siirretään alueellisille viranomaisille ja paikallisjunaliikenteen saa kilpailuttaa.

22.6.2005
RAIDERYHMÄ