TIEDOTE, 3.8.2006. Vapaa julkaistavaksi heti

KANNANOTTO: Yöjunaliikenne kilpailutettava

Kemijärven yöjunaliikenteen lakkauttamisen perusteluna ei käytetä enää teknisiä perusteita, kun aktiivinen kansalaistoiminta on osoittanut, että liikennettä voidaan jatkaa useilla teknisillä ratkaisuilla, joko sinisellä kalustolla tai aggregaattivaunuin tai Dr16-veturien vetämänä.

Elokuun 2. päivänä pidetyissä neuvotteluissa VR Oy vaatii monopolinsa nojalla tukea joko miljoona euroa vuodessa yöjunaliikenteestä tai 600.000 euroa päiväjunasta. Todellisia liikennöintikustannuksia tai tuloja ei ole pyydetty eikä esitetty. Lisäksi väitetään, että erillisellä kalustolla liikennöitävä päiväjuna olisi halvempi ratkaisu kuin yöjunan vetäminen Kemijärvelle. Yöjunan kalusto on kuitenkin Rovaniemellä koko päivän, joten junan jatkamisesta Kemijärvelle ei synny lainkaan pääomamenoja, toisin kuin päiväjunasta, jota varten tarvitaan omat vaunut.

Vaadittua tukea voidaan helposti suhteuttaa. Tuki riittää joko 12–20 virkamiehen palkkaamiseen 50.000 euron vuosipalkalla tai se on 5 % vuosikorko 12–20 miljoonan euron investoinnista. Yhden, muutenkin Rovaniemelle asti kulkevan junan jatko Kemijärvelle ei voi maksaa näin paljon!

VR Oy voi kuitenkin tehdä mitä tahansa, koska se voi monopoliasemansa turvin nyhtää sekä valtiolta että kunnilta haluamansa tukisumman uhkaamalla lopettaa tärkeät junayhteydet.

Vaadimme, että liikenne- ja viestintäministeriö VR Oy:n omistajavallan käyttäjänä päättää, että VR Oy jatkaa Kemijärven yöjunan kulkua ilman tukea toistaiseksi kunnes asia on ratkaistu.

Pysyvä ratkaisu Kemijärven ja myös muiden yöjunien liikennöintiin saadaan seuraavasti:

Pidämme Ruotsin kokemusten perusteella todennäköisenä, että kilpailutettu yöjunaliikenne toteutuu merkittävästi nykyistä pienemmällä tuella.

RAIDERYHMÄ