TIEDOTE 24.10.2008

VR Oy isännästä rengiksi henkilöjunaliikenteessä

Tiistaina 21.10. ilmoittivat VR-yhtymän pääjohtaja Henri Kuitunen ja hallituksen tuore puheenjohtaja Antti Lagerroos eroavansa tehtävistään. Eron taustalla oli valtio-omistajan halu kiirehtiä vaunuhankintoja aluepoliittisena toimena Transtechin Otanmäen vaunutehtaan työllistämiseksi.

Raideryhmän mielestä tilanne on ongelmallinen siksi, että VR Oy:lle asetetaan sekä tulostavoitteita että yhteiskunnallisia velvoitteita. Tulostavoitteet perustellaan osakeyhtiömuodolla kun taas yhteiskunnalliset palveluvelvoitteet ovat jääneet määrittelemättä, vaikka poliittisten päättäjien mielestä yhtiöllä tällaisia velvoitteita on.

Velvoitteiden ristiriita on ratkaistavissa selkiyttämällä asetelma siten, että VR Oy saa keskittyä haluamiinsa toimintoihin ja velvoitteet siirretään julkisen vallan alaisuuteen. Tämä tapahtuu EU:n liikennepolitiikan periaatteita noudattaen siten, että VR Oy:n monopoli lakkautetaan ja Suomen henkilöjunaliikenteessä tarvittava kalusto siirretään valtion kalustopankkiin, joka voi olla voittoa tuottamaton. Päätäntävalta henkilöliikenteen tarjonnasta rataverkolla osoitetaan valtakunnalliselle ja alueellisille joukkoliikenneviranomaisille.

Näin Suomeen saadaan järjestelmä, jossa julkinen valta määrittelee rataverkolla tarjottavan henkilöliikenteen määrän ja palvelutason. Tällöin voidaan ottaa huomioon myös aluepoliittiset näkökohdat toisin kuin nyt, kun junaliikenteen tarjonta perustuu voittoa tavoittelevan osakeyhtiön taloudellisiin intresseihin.

Kun VR Oy:n monopoli on lakkautettu, liikennetuotanto voidaan kilpailuttaa jolloin myös alueet ja kunnat voivat järjestää ja ostaa junaliikennettä tarpeensa mukaan. Lukuisat esimerkit EU:n alueelta esim. Ruotsissa ja Saksassa ovat osoittaneet, että rautatiehenkilöliikenne näin kasvaa ja alueiden kehitys piristyy.

Valtion kalustopankin tarkoitus on turvata rautatiekaluston saatavuus kaikille alan yrityksille, kun liikennesopimuksia ei ole tarkoituksenmukaista sopia kaluston elinajan pituisiksi. Kalustopankki tarjoaa valtiovallalle samalla mahdollisuuden toteuttaa aluepolitiikkaa kaluston hankinnoissa ja peruskorjauksissa ilman, että se rasittaa liikennetuotannon ja joukkoliikenteen talouden tulosta.

Esittämämme järjestelyt on luontevaa toteuttaa henkilöliikennelain uudistuksen yhteydessä vuoden 2009 aikana. Mikäli valtiovalta pitää tarpeellisena hankkia vaunuja jo aikaisemmin, kalustopankin voi perustaa heti ja tilata vaunut sille. Erillisestä kaluston omistuksesta on jo kokemusta sekä Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy:stä että aiemmin tilatuista rahoitusyhtiön omistuksessa olevista vaunuista.

Toivomme, että liikenneministeri perustaa pikaisesti hallitusohjelmassa mainitun henkilöjunaliikenteen vapauttamista pohtivan työryhmän laaja-alaisena siten, että mukana ovat myös eri alueiden ja matkustajien edustajat ja vapauttamista pohditaan koko valtakunnan tasolla.

Huomautamme vielä, että VR Oy:n monopolin lakkauttaminen ei ole minkään nykyisen rautatiehen liittyvän toiminnan yksityistämistä, vaan esityksemme tarkoittaa yhteiskunnan ohjauksen lisääntymistä liikenne- ja aluepolitiikassa.

Raideryhmä on yksityishenkilöistä koostuva vapaamuotoinen ammattilaisten ja harrastajien yhteisö, jonka tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä Suomessa.

Raideryhmä