KANNANOTTO 7.9.2007 

RATAVERKKOA KOSKEVAN KESKUSTELUN
PITÄÄ PERUSTUA TOSIASIOIHIN

Hallitus on budjettiriihessään 31.8. esittänyt perusparannusmäärärahan osoittamista puutavarakuljetusten kannalta tärkeälle rataosalle Huutokoski–Savonlinna. Esitys on periaatteellisesti merkityksellinen myös muiden ns. vähäliikenteisten ratojen kannalta ja viittaa siihen, että rataverkkomme merkitys aletaan ymmärtää muutoinkin kuin valtiontaloudellisena ”rasitteena”. Toivommekin jatkoa aloitetulle politiikalle.

 

Entinen valtiovarainministeri ja nykyinen oppositiokansanedustaja Eero Heinäluoma kertoo puolestaan ymmärtäneensä rautateiden merkityksen automatkallaan Helsingistä Pudasjärvelle. Hän lupaa SDP:n vahvan tuen rataosan Seinäjoki–Oulu kaksiraiteisuudelle oululaisessa Forum-24 -lehdessä. Oppositiojohtajan mukaan rataosa Helsinki–Seinäjoki olisi kaksiraiteinen. Todellisuudessa kaksoisraidetta ovat välit Helsinki–Lielahti  (193 km) ja Pohjois-Louko–Seinäjoki (14 km). Lisäksi radalla on muutama kohtausraide, joiden lisäämisestä on tehty päätöksiä.

 

Pohjanmaan radalla on yöllä hyvin vilkas liikenne. Esimerkiksi Kuivasjärven liikennepaikalla Parkanon pohjoispuolella voi nähdä puolenyön ja kello yhden välillä parhaimmillaan lähes kymmenen junaa tunnin aikana. Täsmällisempää rautatieliikennettä on tästä maasta kuitenkin vaikea löytää edes päiväsaikaan. Junakohtaukset toteutuvat usein suunnitellusti tai ne siirtyvät korkeintaan yhden liikennepaikkavälin ja myöhästymiset ovat harvinaisia yksiraiteisuudesta huolimatta. Rajallisia resursseja voitaneenkin käyttää mielekkäämmin kohtausraiteita lisäämällä kaksoisraiteen sijasta.

 

Epäilemme, että oppositiojohtajan puutteellinen rautatietuntemus kuvaa päättäjien tietoisuutta yleisemminkin. Tästä saatiin paljon viitteitä Kemijärven yöjunan kohtaloa käsiteltäessä. Virheelliset ja puutteelliset tiedot johtavat melkoisen varmasti myös vääriin johtopäätöksiin. Esiintulo ei myöskään ole vakuuttava. Valtiovarainministerinä Heinäluoma olisi voinut toteuttaa rataprojektin, mikäli olisi sitä tarpeellisena pitänyt. ”Peli” kuulunee aina enemmän tai vähemmän politiikkaan, mutta tosiasioiden pitäisi ”olla kohdallaan”. Vain tällä tavoin  rataverkkoamme koskeva keskustelu voi kehittyä ja ratojamme voidaan ylläpitää ja kehittää vastuullisesti ja innovatiivisesti.

 

Innovatiivisuutta osoittaisi nähdäksemme rataosan Haapajärvi–Äänekoski kunnostaminen Ratahallintokeskuksen esityksen mukaisesti, jolloin tavarajunat voisivat kulkea Jyväskylän ja Tampereen suuntaan myös tätä kautta. Näin niukkoja varoja voitaisiin osaltaan sijoittaa kaksoisraidetta tehokkaammin, jolloin häiriötilanteissa vaihtoehtoinen reitti on myös kahta vierekkäistä raidetta käyttövarmempi väylä.

 

RAIDERYHMÄ